مدیرکل دامپزشکی گیلان از انجام پایش‌های مستمر و یکپارچه توسط این دستگاه و با همکاری سایر نهادهای مرتبط در مورد شیوع خبر داد و عنوان کرد: این پایش‌ها در سال‌های قبل با ورود پرندگان مهاجر به استان گیلان در طول ماه‌‌های خاصی انجام می‌شد اما با تغییر رویکردها هم‌اکنون در تمام سال اجرایی می‌شوند.

عاقبتی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی دو نقش اساسی در حوزه تولید بر عهده دارد ابراز داشت: یکی از این نقش‌های مهم فعالیت این دستگاه در حوزه اقتصادی است به طوری‌که با اتخاذ برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم بهداشتی از تحمیل خسارت و تلفات به مجموعه واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند.