وی در ادامه افزود : در گام اول برای ظرفیت بخشی به افرادی که دچار مساله اعتیاد شده اند تغییر دیدگاه نیازمند است و باید این افراد را  به عنوان بخشی از جامعه که دچار آسیب شده اند، دید و باید به فکر منزلت بخشی و پذیرفتن فرد پس از ترک مواد مخدر به جامعه بود.

رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی آستانه اشرفیه با ابراز خورسندی از فعالیت های مراکز بازپروری آسیب دیدگان اعتیاد تصریح کرد: خوشبختانه مراکز فعالی در آستانه اشرفیه وجود دارد شاید الزاما همه ی نیاز های این موسسات مالی نباشد بلکه توجه ،کمک و همفکری هم میتواند اثر بخش برای ادامه کار این مراکز باشد که البته باید اشاره کرد که  یکی از نگرانی های این مراکز لغو قرار داد با آموزش و پرورش بوده است که خواهشمند هستم همکاری لازمه حتما با این مراکز صورت گیرد و دغدغه دیگر این مراکز حرفه آموزی است که میتوان از ظرفیت خوب محصول استراتژیک‌ صنایع دستی آستانه اشرفیه یعنی صنعت مروار بافی برای اشتغال این عزیزان استفاده کرد.